Restauracija kapele u Novom Kneževcu

Radovi na restauraciji objekta

Period izvođenja: 2018. godina

Ovaj projekat je rađen sa posebnom pažnjom na detalje.

Radovi su obuhvatali:

  • čišćenje fasadne opeke i fuga
  • restauraciju ukrasnih elemenata fasade
  • restauraciju krova sa ukrasima
  • restauraciju ulaznih drvenih vrata zajedno sa ukrasima iznad vrata
  • restauraciju prozora sa rešetkama sa svim detaljima
  • zidanje potpornog zida fasadnom opekom i postavljanje stepenica od postojećih betonskih blokova
  • polaganje betonskih baštenskih ivičnjaka