U severnobanatskom okrugu, u mestu Majdan, nalazi se veoma važno arheološko nalazište, lokalitet “Manastirište” čija je rekonstrukcija zahvaljujući Interreg IPA programu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija u toku.

Arheološko nalazište se povezuje sa hrišćanskim manastirom Svetog Đorđa iz legende o Svetom Gerhardu sa početka XIV veka  u kojoj anonimni pisar govori o nastanku manastira i borbi ugarskog vojskovođe Čanada, u periodu vladavine kralja Stefana Prvog (997-1038) protiv bugarskog kneza Ahtuma.

Pretpostavlja se da je manastir na tlu današnjeg Majdana izgrađen pre raskola crkava u periodu od 1016. do 1030. godine gde je živelo desetak grčkih kaluđera i kao takav predstavlja najstariji hrišćanski objekat u severnom delu Vojvodine.

Mongolsko-tatarskom najezdom 1241. godine manastir je bio delimično uništen i napušten. Kasnije se obnavlja i traje sve do najezde Turaka.

Na ovom lokalitetu pronađeni su temelji tri crkve sa orijentacijom istok – zapad, odnosno oltarima na istoku i ulazima na zapadu. Takođe pronađene su i fragmentovane opeke sa utisnutim predstavama krsta, lava, modela manastira i različitih prepleta u medaljonu (elementi Romanike) i nizovima pseudogranulacija (elementi Vizantije).

U Majdanu je otkrivena i nekropola – groblje sa 460 skeletnih grobova na mestu i preko 1000 sekundarnih grobova. Orijentacija grobova je zapad-istok (glava na zapadu, noge na istoku). Prema prilozima i novcu nađenom u grobovima, groblje datira iz  11. i 12. veka. Najčešći prilozi u grobovima su ‘S’ karičice, prstenje od upletene i tordirane žice, prstenje od trakastog lima i ogrlice.

Najčešće pronađeni novac pripada kraljevima Salomonu (1063 -1074), Kolomanu (1095-1116) i Beli II (1131-1141). Dosadašnja arheološka istraživanja potvrdila su postojanje tri crkve, velike nekropole i tragove guste naseljenosti u Majdanu tokom 11. i 12. veka.

Rekonstrukcijom ovog lokaliteta u Majdanu predviđeno je renoviranje stare stambene zgrade i njena prenamena u vizitorski centar u kojem će biti izloženi svi predmeti, eksponati, novčanice i nakit pronađeni na ovom lokalitetu.

Ovim projektom predviđa se i podizanje temelja manastira na visinu od 80 centimetara, restauracija grobnice koja će biti osvetljena i pokrivena staklom. Biće uređeno i okruženje arheološkog lokaliteta sa stazama, osvetljenjem, video – nadzorom, ogradom i parkingom.

Sakralni kompleks u Majdanu je izuzetno vredno arheološko nalazište koje je, kao spomenik kulture pod zaštitom države.

Za nas, ovaj projekat je od izuzetne važnosti i velike odgovornosti jer učestvujemo u  očuvanju arheološkog nasleđa naše kulturne baštine.