Parterna uređenja, trotoari, parkinzi, pešačke staze

PARTERNA UREĐENJA, TROTOARI, PARKINZI, PEŠAČKE STAZE

Umetnost uređenja okoline, oplemenjivanje i ulepšavanje, ili parterno uređenje je kreativni deo građevinarstva. 

Oplemenjujući i ulepšavajući okolinu nekog objekta, zajedno sa funkcionalnim delom kao što je parking, trotoar ili pešačka staza je put kojim zaokružujemo ovu priču u jednu celinu. 

Uvek se radujemo ovakvim projektima. 

Studentski-dom01