Padej je seosko naselje zbijenog (panonskog tipa), na ivici lesne terase  blizu ušća Zlatice i Tise, pored magistralnog puta i železničke pruge Subotica – Senta – Čoka – Kikinda -Zrenjanin, 14 km južno od Čoke. Površina atara iznosi 7.840 ha.

Pripada opštini Čoka, nalazi se u AP Vojvodina i  pripada severobanatskom okrugu.

Padej se prvi put pominje 1256. godine.

 

Samo ime Padej je Slovenskog porekla i potiče od reči PODVEJ što znači naselje pod obalom.

Lokacija zelene pijace čije je uređenje planirano nalazi se u centralnom delu naselja Padej.

Investitor ovog projekta je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, a predviđeni radovi su:

  • izgradnja pomoćne zgrade,
  • otvorene nadstrešnice,
  • zidane ograde,
  • uređenje betonskog platoa,
  • izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u okviru kompleksa

Izgradnjom zelene pijace u naselju Padej – opština Čoka, doprinosimo kvalitetnijem sadržaju  lokalne zajednice.