„Ametek“ d. o. o. Subotica

Proizvodno administrativni objekat Taylor Hobson

Period izvođenja radova: 2021. godina

Rekonstrukcijom objekata izdvojen je deo površine i prenamena u poseban objekat (hala u hali).

Izveden je kao nezavistan sistem u odnosu na ostatak hale.

  • izrada čeličnih rešetkastih nosača,
  • izrada zidova od termoizolovanih panela sa ispunom od kamene vune,
  • izrada i montaža automatskih brzopoteznih vrata za komunikaciju unutar hale,
  • izrada plafona od protivpožarnih gips karton ploča sa ispunom od kamene vune,
  • izrada antistatic poliuretanskog poda na postojeći industrijski betonski pod,
  • izrada stabilne instalacije za gašenje požara raspršenom vodom ( cevna mreža sa mlaznicama) – automatski sprinkler sistem,
  • izrada kompletnih elektroinstalacija, telekomunikacione i signalne instalacije,
  • oprema za automatsku detekciju i signalizaciju požara,
  • izvođenje radova mašinskih instalacija: VRV klimatizacija, instalacija ventilacije, instalacija kompromitovanog vazduha,
  • završni zanatski radovi: suvomontažni radovi, gipsarski, molersko-farbarski, ugradnja stolarije.

Ovaj objekat nam je od posebnog značaja jer smo ga izveli u rekordnom roku i  još jednom potvrdili odličan tim i organizovanost  naših saradnika, podizvođača i svih koji su učestvovali u izgradnji objekta.