“CONTITECH FLUID SERBIA”
d. o. o. Subotica

Izgradnja parkinga za automobile i nadstrešnice za bicikle

Period izvođenja radova: 2021. godina

Radovi su podrazumevali čišćenje terena, pripremu terena, izgradnju parkinga zajedno sa horoizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a nadsteršnice za bicikle su urađenje po ugledu na postojeće kako je i zahtevano.