„Keramika Jovanović“ Subotica

Izrada fasade i unutrašnjih molersko-farbarskih radova na prodajnom objektu

Period izvođenja: 2017. godina

U još jednom gradu u Srbiji, oko kojeg se prepliću salaši  i vinogradi na severu Bačke, u Subotici, otvoren je novi, ekskluzivni salon „Keramike Jovanović“, juna meseca  2017. godine”.

(preuzeto sa sajta “Keramike Jovanović”)