Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog objekta, „Sanaterra“ d. o. o.

Izvođenje građevinskih i završno-zanatskih radova

Period izvođenja radova: 2021. godina

Prenamenom postojećeg objekta urađeni su svi građevinsko zanatski radovi i završni zanatski radovi, od gipsarskih radova, molersko farbarskih, zamene kompletne stolarije, betoniranja nove podne ploče, keramičarskih radova, limarskih radova (oluci i opšavi), fasaderskih radova do  komplet novog krova.