Studentski dom „Ivo Lola Ribar“ Subotica

Parterno uređenje okoline zgrade

Period izvođenja radova: 2019. godina

Uređenje je podrazumevalo:

 • izradu pešačkih staza od 3D behaton kocki „ROMB“,
 • izradu parkinga od behaton kocki „JOTA“,
 • sadnja trave,
 • sadnja visokih sadnica lišćara (Liriodendron tulipifera, Acer platanoides „Crimson King“, Sofora japonica),
 • sadnja sadnica srednje visokih četinara (Thuja occidentalis „Spiralis“, Taxus baccata „Fastigiata“),
 • sadnja sadnica niskih lišćara (Robinia pseudoacacia „Globosa“),
 • sadnja sadnica lišćarskog i zimzelenog šiblja (Berberis thunbergii Atropurpurea „Nana“, Cotoneaster dammeri „Radicans“),
 • sadnja perena, ukrasnih trava i sezonskog cveća (Lavandula angustifolia „Hidcote“, Carex morrowii „Ice Dance“, Festucaglauca „Aelijan Blue“),
 • izrada kompletne spoljašnje vodovodne i hidrantske mreže,
 • ugradnja dekorativnih podnih – parternih svetiljki,
 • ugradnja dekorativnih stubova spoljne rasvete-kandelabera sa svetiljkama.