U severnobanatskom okrugu, u mestu Majdan, nalazi se veoma važno arheološko nalazište, lokalitet “Manastirište” čija je rekonstrukcija zahvaljujući Interreg IPA programu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija u toku.