Kompleks socijalnog stanovanja Subotica

Komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja na Karađorđevom putu Period izvođenja radova: 2020. godina izrada saobraćajnica izrada parkinga od raster kocki izrada betonskih trotoara izrada spoljašnjih hidrotehničkih instalacija vodovoda i kanalizacije crpna stanica postavljanje kandelabera za javno osvetljenje sa svetiljkama sa...
Opširnije

Studentski dom „Ivo Lola Ribar“ Subotica

Parterno uređenje okoline zgrade Period izvođenja radova: 2019. godina Uređenje je podrazumevalo: izradu pešačkih staza od 3D behaton kocki „ROMB“, izradu parkinga od behaton kocki „JOTA“, sadnja trave, sadnja visokih sadnica lišćara (Liriodendron tulipifera, Acer platanoides „Crimson King“, Sofora japonica),...
Opširnije

“CONTITECH FLUID SERBIA”
d. o. o. Subotica

Izgradnja parkinga za automobile i nadstrešnice za bicikle Period izvođenja radova: 2021. godina Radovi su podrazumevali čišćenje terena, pripremu terena, izgradnju parkinga zajedno sa horoizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a nadsteršnice za bicikle su urađenje po ugledu na postojeće kako je...
Opširnije